کابل های شبکه

این کابل ها برای انتقال اطلاعات و داده ها در اتوماسیون های صنعتی، کامپیوترها و سیستم های کنترل استفاده می شود، که بر حسب نیاز با روکش های مختلف پی و سی، پلی اتیلن، مقاوم در برابر حریق همراه با انواع شیلد و زره طبق استاندارد مربوطه ساخته می شوند.

RG 59 / 6 F

 

RG 59 / 4 F

RG 59 / 4 FA

RG 6 / 4 F - HD

CAT 5e UTP 4x2x24 AWG

 

CAT 5e P-UTP 4x2x24 AWG

CAT 5e H-UTP+SWA 4x2x24 AWG

CAT 5e H-UTP 4x2x24 AWG

Registration

Forgotten Password?