معرفی شرکت

شركت مبنای سازه هوشمند(مسئولیت محدود) در اردیبهشت سال ۱۳۸۷ با هدف تامين نياز هاي ايمني و آتش نشانی ، تجهیز سازمان های آتش نشانی كشور به ملزومات امداد ، نجات و اطفاء حریق، استقرار سیستم های اعلان و اطفاء حریق و پایش نشت گاز (F&G ) در صنايع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد و معدنی کشور به شماره ۳۲۱۷۵۲ در تهران به ثبت رسيد.

آرمان های مبناسازه هوشمند

دیدگاه مبناسازه هوشمند

مأموریت مبناسازه هوشمند

Registration

Forgotten Password?