مدیریت پروژه

سیستم های مدرن اعلان حریق نیاز به نصب و نگهداری دقیق و معتبر دارند تا اطمینان حاصل شود که آلارم های کاذب نادر هستند و حریق واقعی بدون آسیب به اموال و یا حتی به خطر انداختن جان افراد به سرعت تشخیص داده می شود.

بخش و دپارتمان مدیریت پروژه شرکت مبناسازه هوشمند مسئولیت نصب و مدیریت پروژه های اعلان و اطفاء و امنیت را بر عهده دارند.

برای دریافت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با دفتر مبنای سازه هوشمند تماس حاصل فرمائید.

Registration

Forgotten Password?