خدمات مشاوره ای و مهندسی

"نه" به پلاسکوئی دیگر با مبنا سازه هوشمند

خدمات آتش نشانی

 

خدمات قابل ارائه توسط اين شركت در زمينه بازرگاني، مشاوره ، فني و اجرايي در خصوص سيستمهاي ايمني و امنيتي در صنایع، برج ها و انبوه سازی ها، ساختمان ها و مجتمع های مسكوني ، اداری و تجاری، صنایع نفت و گاز و پتروشيمي ، کشاتي راني ، حمل و نقل ریلي و جاده ای ، بانكها و خزانه ها، مراکز دولتي، موزه ها و مكان های عمومي ، مدارس ، بيمارستان ها و رستوران ها ميباشد و به شرح زير است :

  1. امكان سنجي، بررسي نيازها فعلي و آتي مشتريان در زمينه هاي ايمني و امنيتي
  2. مشاوره، ارائه طرح اوليه و هماهنگي با مشتري در راستاي رفع نيازها فعلي و توسعه آتي و نيز تعيين فازهاي كاري و اجرايي
  3. تهيه و ارائه طرح جامع اجرايي شامل ارزيابي هزينه، جزييات فني ، برنامه ريزي مراحل اجرا و نيز آموزش و بهره برداري
  4. ارائه نقشه تخصصي و اجرايي پروژه بر اساس استاندارد ها و تاييديه هاي به روز كشوري و جهاني شامل محل نصب، ، نحوه پوشش همراه با سيستم كامل نرم افزاري و مديريت امنيتي، تجهيزات شبكه و ذخيره سازي و لوازم جانبي مورد نياز در پروژه ها
  5. ارزيابي فني و ارائه خدمات مشاوره اي در جهت بررسي، تكميل و ارتقاي طرحهاي ايمني يا امنيتي موجود و فعال
  6. ارائه خدمات حقوقي و فني براي انعقاد قراردادهاي طراحي، خريد داخلي و خارجي و اجراي پروژه با ساير شركت هاي پيمانكار
  7. ارائه خدمات پس از فروش، پشتيباني فني ، نظارت و بررسي دوره اي
  8. ارائه خدمات آموزشي در سطوح فني و كاربردي براي كارشناسان و كاربران
  9. فروش كليه قطعات ، لوازم و تجهيزات ايمني و امنيتي از جمله اعلام و اطفا حريق و تشخيص گاز ، دوربين مدار بسته، كنترل تردد واعلام سرقت
  10. اجراي پروژهها بصورت كليد باز (Turn Key) شامل امكان سنجي، طراحي، خريد و تداركات، نصب، و راه اندازي، آموزش، پشتيباني فني ، بازديد هاي دوره اي و خدمات پس از فروش

Registration

Forgotten Password?