کابل

مشاهده حوادث دلخراش آتش سوزی و آمار بالای تلفات انسانی در این حوادث به ویژه آتش سوزی در ساختمان های بلند (بالای ۲۳ متر ) ،نیاز به پژوهش گسترده درباره علل و عوامل این تلفات و کاهش و پیشگیری از این حوادث را ضروری می سازد. با ارتقای تجهیزات و نیز استفاده از مواد مقاوم در برابر حریق برای امن تر کردن ساختمان ها از جمله کابل های مقاوم در برابر حریق ، از جمله راه های قابل اجرا برای پیشگیری از خسارات جانی و مال در این ساختمان ها مورد تاکید قرار گرفته است.

 

Registration

Forgotten Password?