سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-125XX

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-125XX.NPTA

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-124X.P

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-123X

کنترل پنل گرافیکی با صفحه نمایش لمسی "۷

پنل آدرس پذیر اعلان حریق ML-1207 GCU

کنترل پنل آدرس پذیر کنترل دود

پنل کنترل تلفن آتش نشانی

پنل ماتریکس اعلان عمومی

 منبع تغذیه SMPS

دتکتور آدرس پذیر

دتکتور گاز

آژیر

آژیر ضد آب

پایه آژیردار آدرس پذیر

شاسی

پایه دتکتور

پایه دتکتور سقف کاذب

پایه دتکتور روکار

ایر سمپلینگ

ماژول SGC

ماژول ورودی خروجی

Registration

Forgotten Password?