سیستم های اعلان حریق آدرس پذیر

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-125XX

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-125XX.NPTA

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-124X.P

پنل اعلان حریق آدرس پذیر ML-123X

کنترل پنل گرافیکی با صفحه نمایش لمسی "۷

پنل آدرس پذیر اعلان حریق ML-1207 GCU

ماژول SGC

کنترل پنل آدرس پذیر کنترل دود

پنل کنترل تلفن آتش نشانی

پنل ماتریکس اعلان عمومی

ماژول ورودی خروجی

پایه آژیردار آدرس پذیر

پایه دتکتور

آژیر

آژیر ضد آب

 منبع تغذیه SMPS

ایر سمپلینگ

دتکتور آدرس پذیر

پایه دتکتور سقف کاذب

پایه دتکتور روکار

دتکتور گاز

شاسی

Registration

Forgotten Password?