محصولات اعلان عمومی

کنترل پنل ماتریسی اعلان/هشدار عمومی قابلیت  یکپارچگی را با سیستم اعلان مرکزی دارد. این پنل "۱۹ است و ساختار ۳ یونیت رک را دارد.

- پنل ماتریس اعلان/هشدار با سیستم اعلان صوتی سیستم اعلام حریق سازگار است.

- با پنل اعلام حریق آدرس‌پذیر هوشمند سازگار است. این قابلیت، فعال شدن تمام رله‌های برنامه‌پذیر هشدار را دارد که شامل سناریوی cause-effect در موقیعت‌های مختلف ( خطا، آتش و غیره )‌ می‌شود.

- امکان پخش زنده اعلان را توسط سیستم اعلان کنونی توسط افراد مجاز از طریق این سیستم توسط ماژول داخلی سیستم‌های اعلام حریق آدرس‌پذیر Maxlogic سری  ML-1255XX.A در شرایط حریق و یا مواقع اضطراری وجود دارد.

- هنگامی که شرایط اضطراری و یا حریق اتفاق می‌افتد، با استفاده از ماژول خروجی هشدار، یک پیغام هشدار - که از قبل ضبط شده است- به‌طور اتوماتیک در محیط پخش می‌شود.

ویژگی‌ها :

۱- سازگاری با ساختار رک ۱۹ اینچ  ۳ یونیت

۲- سازگار با کنترل پنل‌های اعلام حریق آدرس‌پذیر هوشمند

۳- ورودی تا ۳۲ واحد ماژول اعلان

۴- تا ۶۴ واحد خروجی قابل برنامه‌ریزی برای هشدار

۵- نشانگر LED برای شرایط خطا

۶- نشانگر LED برای فعال بودن ماژول اعلان و رلۀ خروجی

۷- منبع تغذیه داخلی

Registration

Forgotten Password?