پنل ماتریکس اعلام عمومی

پانل ماتریس اعلام / هشدار امکان ادغام سیستم اعلان حریق را با سیستم اعلان عمومی فراهم می کند. این پنل ۱۹ اینچی با ساختار قابل نصب در رک های صنعتی می باشد.

با استفاده از ماژول اعلان عمومی روی پنل آدرس پذیر هوشمند، قابلیت اطلاع رسانی زنده و همزمان از طریق سیستم اعلام موجود در مناطق مشخص شده توسط افراد مجاز فراهم شده است. برای مشاهده محصولات و توضیح بیشتر کلیک کنید.

Registration

Forgotten Password?