سیستم های اطفاء حریق


 

مبناسازه هوشمند استانداردهای جهانی را با راه حل ها خلاقانه خود در پیشگیری از آتش و مدیریت خطر تنظیم می کند.

هدف مبناسازه هوشمند این است که با استفاده از راه حل های با کیفیت ، قابل اعتماد و اقتصادی به طور کلی میزان خطر را برای مشتریان خود کاهش دهد. برای دستیابی به این هدف، ما مفاهیم جامع را توسعه می دهیم که می تواند به طور جداگانه با توجه به نیاز هر محیط تنظیم شود. علاوه بر راه حل های مدیریت خطر، مبناسازه هوشمند همچنین سیستم های بین المللی را برای حفاظت فنی از آتش سوزی ارائه می دهد. محدوده تخصص ما از مشاوره های فردی و برنامه های کاربردی ویژه تا طراحی، نصب و راه اندازی پروژه و نگهداری از سیستم توسعه می یابد.

تست و شارژ

طبق استاندارد، تمامی سیستم ها نیاز به تست های دوره ای دارند، که در خصوص سیلندر های تحت فشار بر اساس استاندارد NFPA می بایست در زمان معین بنا به شرایط محیط و نوع سیستم ،عامل خاموش کننده تخلیه و تست های آن صورت گیرد و در صورتی که نتیجه تست مثبت باشد سیلندر مجدد شارژ و در سیستم نصب خواهد شد.

مشاوره

با توجه به انواع کلاس های حریق و تنوع سیستم های اطفاء، جهت تهیه یک سیستم متناسب با نیازهای محل پروژه، که از نظر اقتصادی نیز به صرفه و در طول زمان کارامد باشد، داشتن یک مشاور بسیار حائز اهمیت می باشد. بدین منظور مشاوران حاذق ما از زمان شروع تا راه اندازی در کنار کارفرما خواهند بود.

طراحی

یک سیستم اطفاء حریق که توسط متخصصین طراحی شده باشد، بهترین شکل محافظت و ایمنی ممکن را فراهم می آورد و در صورت بروز آتش سوزی، آسیب را به حداقل می رساند. مهندسین ما همیشه از نوع مناسب سیستم های اتوماتیک اطفاء حریق و عامل خاموش کننده برای هر پروژه خاص با توجه به میزان احتمال آتش سوزی، نوع محل و فعالیت های انجام شده در آن محل انتخاب می کنند.

Registration

Forgotten Password?